Carousel


Počet aut v posledních desetiletích strmě roste a s tím se zvyšují i nároky na prostor, kudy vozidla jezdí, kde parkují nebo kde se o ně dá pečovat. Auta člověka skutečně pomalu vytlačují z jeho vlastního prostoru, my, lidé, však pro ně tento veřejný prostor sami ochotně přetváříme a trochu nevědomky kvůli vlastnímu pohodlí se okrádáme o přirozenou sounáležitost a potřebu sdílet život s ostatními lidmi.

Nesmírným tempem přibývají nové silnice, rozšiřují se stávající, město je dnes autům podřízeno víc než kdy jindy. Lidé si to začínají uvědomovat, chtějí si život plnohodnotně užívat, chodit do parků, žít v pěkném, čistém a klidném prostředí. Je ale těžší a těžší ve městech taková místa najít. Proto vzniká Plán udržitelné městské mobility. Jeho cílem je udržitelný rozvoj automobilové dopravy a zrovnoprávnění dalších způsobů přepravy − prostředků hromadné dopravy, jízdních kol či pěší dopravy.

Chceme, aby Jihlava byla městem pro lidi, městem, kde se bude dobře žít.

Plán udržitelné městské mobility, který je jakýmsi strategickým plánem rozvoje, nám v tom pomůže.

Chcete o nás vědět více?


Web vznikl za podpory SFŽP a ve spolupráci statutárního města Jihlavy, Ministerstva dopravy ČR, Svazu měst a obcí ČR, Centra dopravního výzkumu, v.v.i. Asociace měst pro cyklisty.