KAMPAŇ - DEN ZEMĚ

Tradiční Program Den Země proběhl dne 19.4.2017.

Tradiční Komunitní kampaň Den Země výrazně ovlivnilo nepříznivé počasí – část programu byla přesunuta z Masarykova náměstí v Jihlavě do gotického sálu jihlavské radnice.Dopolední část programu patřila především dětem. Nejdříve si mohli zájemci prohlédnout nejen krásné obrázky, které namalovaly děti z mateřských, základních a speciální školy  v Jihlavě. Výtvarná soutěž ke Dni Země měla letos název „Místo, kde se cítím dobře“, a výsledek činnosti dětí ocenila náměstkyně primátora Jana Mayerová. Po předání 20 cen nadaným mladým výtvarníkům a kolektivům se cca 200 dětí z mateřských škol v Jihlavě zúčastnilo představení loutkového divadla Princezna na hrášku.       

Na Masarykově náměstí v Jihlavě se měli možnost zájemci zapojit do „živých ukázek“ z přírodovědného koutku DDM, vyzkoušet si jízdu na elektrokolech a skútrech, dále povolání řidiče popelářského vozu, vyplnit si třídící kvíz, nebo vidět praktické ukázky recyklovatelných výrobků, případně si poslechnout prezentaci jihlavské ZOO ke kampani „Let it grow! – Dejme jim šanci, zaměřenou na pomoc rostlinám a živočichům z našeho okolí najít vhodné místo k životu.

Ve vestibulu jihlavské radnice se po celý den konala sbírka „Kola pro Afriku“, a byl prezentován projekt Zdravé město a Místní Agenda 21 – včetně výstupů z klíčových aktivit projektu Zkvalitnění MA21 v Jihlavě – např. leták „Desatero zodpovědného pejskaře“. Dále zde měli zájemci možnost zapojit se do projektové práce dětí v rámci environmentální výchovy – aktivity pro ně připravily děti ze Základní školy T.G.M. v Jihlavě, nebo do zábavných aktivit a her pro děti, které vedly lektorky z Dětského lesního klubu Hájenka.

I přes nepřízeň počasí se konala „Velikonoční cyklojízda“ po jihlavských cyklostezkách za doprovodu městské policie. Před 20 cyklistů si zasloužilo velký obdiv. Na cyklojízdě se výraznou měrou podílel zapsaný spolek Sliby Chyby, jejichž zástupci společně s koordinátorem městské mobility Michalem Procházkou v rámci programu Dne Země představili akci „Do práce na kole“, do které se mohou zájemci ještě stále přihlásit, a která  se bude konat celý květen.              

Program Komunitní kampaně Den Země byl částečně spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí České republiky a Ministerstva životního prostředí,