RADA 4 - VÍME, ŽE DOPRAVNÍ NÁVYKY SE UČÍ V DĚTSTVÍ. PROTO SE ZAMĚŘUJEME NA DĚTI A RODIČE

Zdroj: http://www.helmstedter-tageblo.de
Kampaň je zaměřena na děti od 5 do 12 let vychází ze zkušeností z evropského projektu Traffic Snake game. Hlavní důraz je kladen na oslovení rodičů a zástupců škol. Samostatné propagační materiály, jednoduché návody týkající se zejména bezpečnosti a pohodlí cestování s dětmi i osvětové akce a prezentace jsou soustředěny na rodiče, učitele a ředitele škol a školek.

Konkrétní kampaň probíhá v rámci akce Oblékáme Hada Edu.