CHARAKTERISTIKA MĚSTA

Snahou města je řešit stávající dopravní propojení městem a snížení automobilové dopravy v centrální části. Automobilová doprava však je a nadále bude součástí veřejného prostoru města.Město se postupnou revitalizací veřejných prostor snaží navazovat na principy živého města a nabídnou občanovi možnost bezstarostného pohybu v jeho centrální části.