OBLÉKÁME HADA EDU

Samostatnou skupinou, na kterou je kampaň zaměřena, jsou děti a mládež. Komunikace s dětmi od 5 do 12 let vychází ze zkušeností z evropského projektu Traffic Snake game. Hlavní důraz je kladen na oslovení rodičů a zástupců škol. Samostatné propagační materiály, jednoduché návody týkající se zejména bezpečnosti a pohodlí cestování s dětmi i osvětové akce a prezentace - jsou soustředěny na rodiče, učitele a ředitele škol a školek.

Na děti a školy jsou zaměřené také hravé a tvořivé aktivity kampaně – výtvarné, fotografické a filmové soutěže (např. Jak vidím svou cestu do školy?), nebo informační kampaň o udržitelnosti „Oblékáme hada Edu“, aby cesta do školy byla opět příjemná, zdravá, bezpečná a vzrušující.