DISKUTUJTE S NÁMI O PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

Město Jihlava připravuje v rámci zpracování Plánu udržitelného městské mobility a Fóra zdravého města sérii jednání a workshopů s veřejností, aby byl dán prostor pro diskusi nad analýzou, vizí i navrhovanými opatřeními. Aktuální informace a pozvánky najdete v přehledu novinek

Důležitým východiskem při zpracování nového plánu je poznání, že neexistuje žádná dopravní stavba, která by vyřešila jeho dopravní problémy. Řešení se skládá z mnoha desítek větších i menších opatření ve všech složkách městské mobility.

Víme, že každý má trochu jiný pohled na dopravu a mobilitu, ale zapomíná se na celkový koncept. Každého zajímá jen jeho "dvoreček", jeho problém. Pokud se má ale vyřešit, pak je nutné například znat:

Jsme si vědomi toho, že změny mohou být spojeny i s nejistotou z neznámých věcí. Jistě se dostaneme se do bodu, kdy musíme navrhnout a projednat opatření, která mohou být přijímána zpočátku s obavami, jak to vidíme u zón 30, cykloobousměrek a dalších opatření. Jak ukazuje následující graf, se stejným problémem se potýkala města jako například Graz. Poměr příznivců a odpůrců zón 30 byl v minulosti 30:70. Jak ukázala zkušenost, dlouhodobá komunikace vedla k tomu, že veřejnost opatření akceptovala.

Zlepšení dopravní situace v Jihlavě se však nemůže odehrát bez poměrně výrazné změny dopravního chování obyvatel a návštěvníků města. Automobil nemusí být pro řadu cest nezbytný.

Nebylo by lepší jezdit auty jen v nutných případech a více využívat udržitelné formy městské dopravy - veřejnou dopravu, jízdu na kole nebo chůzi?

Být zdravější, mít více prostoru pro život a udělat z Jihlavy bezpečnější a přívětivější město s živým veřejným prostorem?

Nejde tedy jen o návrh konkrétních opatření, ale i o změnu našich dopravních návyků, což už je jiná kapitola.