Za čistým vzduchem

Záleží nám na kvalitě ovzduší? A víme vůbec, co dýcháme?

Dne 31. května 2017 proběhla v Jihlavě akce Za čistým vzduchem. Zaměřená byla na otázky kouření, zároveň ale nabídla i zamyšlení nad naším životním stylem, nad množstvím pohybu v našem životě a také nad dopravními prostředky, které používáme.
Prakticky všechna větší města dnes řeší kvalitu ovzduší, ke které přispívá z velké části také doprava. Mezi nejproblematičtější složku znečištění ovzduší patří prach. Jinak také nazývaný PM10 a PM 2,5. Prachové částice nepatrné velikosti, které neustále chrlí například dieselové motory, jsou nám při dýchání k dispozici často. Dokonce nejen ve chvíli, kdy se z výfuku vykulí na světlo světa. Auta svištící pražskými ulicemi je opakovaně víří a projíždějící kolony navíc z asfaltu uvolňují další prach. A tak nám sbírka částic ve vzduchu utěšeně roste. A že prach opravdu není něco, co by lékař předepsal jako součást zdravotní procházky, je jasné.

Více o akci je ve zprávě Akce Za čistým vzduchem nabídla alternativy pro zdravý životní styl.31. květen – Světový den bez tabáku


Světový den bez tabáku, připadající na 31. květen, upozorňuje na zdravotní rizika spojená s kouřením. Užívání tabákových výrobků je celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí, kouření v současnosti způsobuje smrt jednoho z deseti lidí na celém světě. Každoročně probíhající kampaň Světový den bez tabáku, vyhlášená Světovým zdravotnickým shromážděním již v roce 1987, má za cíl kromě upozorňování na zdravotní rizika spojená s kouřením také prosazovat efektivní politiku vedoucí k omezení kouření v celé populaci. WHO shrnula potřebná opatření do Rámcové úmluvy o kontrole tabáku (FCTC), kterou nicméně Česká republika jako jediný člen Evropské unie dosud neratifikovala.

Kampaň Světový den bez tabáku je podporovaná rovněž Státním zdravotním ústavem s jeho regionálními pracovišti a také Národní sítí Zdravých měst ČR (NSZM). Ve Zdravých městech a regionech probíhají „Cesty za čistým vzduchem“ a jiné osvětové akce, stále aktuálním tématem kampaně je nekouření ve veřejných prostorách nebo prevence kouření u mladistvých.

Kompletní přehled programů, fotodokumentace a dalších informací ke kampani Světový den bez tabáku ve Zdravých městech naleznete na www.zdravamesta.cz/dbt.